Algemene voorwaarden

Contactgegevens:

https://beautyparels.nl/
Neersteindsestraat 23 6631 KD Horssen
06-21580563

1. Definities

 • Beautyparels.nl: verwijst naar de website Beautyparels.nl en haar eigenaar of exploitant.
 • Gebruiker: elke persoon die gebruik maakt van de website Beautyparels.nl.
 • Adverteerder: elke partij die via Beautyparels.nl cosmetica- en huidverzorgingsproducten promoot en verkoopt via affiliate marketing.
 • Producten: cosmetica- en huidverzorgingsproducten die worden gepromoot en verkocht door adverteerders via Beautyparels.nl.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Beautyparels.nl door gebruikers en op alle transacties die worden uitgevoerd via de website.
 • Door het gebruik van Beautyparels.nl stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid

 • Beautyparels.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de producten die worden aangeboden door adverteerders.
 • Beautyparels.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de producten of diensten die worden gepromoot via de website.

4. Affiliate Marketing

 • Beautyparels.nl fungeert als een platform voor affiliate marketing, waar adverteerders hun producten kunnen promoten en verkopen aan gebruikers.
 • Transacties tussen gebruikers en adverteerders worden rechtstreeks afgehandeld tussen beide partijen. Beautyparels.nl is geen partij bij deze transacties.

5. Intellectueel Eigendom

 • Alle inhoud op Beautyparels.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en merken, is eigendom van Beautyparels.nl of haar licentiegevers.
 • Gebruikers mogen de inhoud van Beautyparels.nl niet reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautyparels.nl.

6. Privacy

 • Beautyparels.nl respecteert de privacy van gebruikers en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat op de website is gepubliceerd.

7. Wijzigingen

 • Beautyparels.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden aangeraden de algemene voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen met betrekking tot het gebruik van Beautyparels.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

9. Contact

 • Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of het gebruik van Beautyparels.nl kunnen gebruikers contact opnemen via de contactgegevens die op de website worden verstrekt.